Mỗi ngày đến trường là 1 ngày vui.

Chủ nhật, 24/10/2021 - 16:24|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường TH Minh Lương 1 - Mỗi ngày đến trường là một niềm vui.

thi giao lưu tiếng việt 2017-2018

Hội thi giao lưu tiếng Việt 

HS tham gia hội thi giao lưu tiếng Việt 2017-2018 tại PGD Châu Thành ngày 20/4/2018